تعرفه ها

تک ستاره

download (16)
برای کسانی که میخواهند متفاوت باشند

رایگان

 • صفحه کاملا اختصاصی
 • لینک اختصاصی برای صفحه شما
 • صادر کردن رمز ورود و ویرایش مطالب
 • قرار دادن ویدیو و عکس
 • درج لگو غرفه
 • درج تصویر بنر بالای غرفه /کاور غرفه
 • ثبت و مدیریت غرفه توسط ما (با هزینه)
 • پشتیبانی در ساعات اداری

 

 

 

 

 

 

دوستاره

download (16)
download (16)
برای کسانی که میخواهند متفاوت باشند

199000 هزارتومان

 • صفحه کاملا اختصاصی
 • لینک اختصاصی برای صفحه شما
 • صادر کردن رمز ورود و ویرایش مطالب
 • قرار دادن ویدیو و عکس
 • درج لگو غرفه
 • درج تصویر بنر بالای غرفه /کاور غرفه
 • درج صفحه نظرات
 • امکان درج نظر برای غرفه
 • امکان امتياز دهی به غرفه
 • امکان ویژه کردن آگهی
 • ارائه پنل مدیر
 • امکان ارسال پیامک به مشتریان
 • ثبت و مدیریت غرفه توسط ما (با هزینه)
 • پشتیبانی در ساعات اداری
 • نمایش در جایگاه ویژه صفحه اول سامانه

 

سه ستاره

download (16)
download (16)
download (16)
برای کسانی که میخواهند متفاوت باشند

299000هزار تومان

  • صفحه کاملا اختصاصی
  • لینک اختصاصی برای صفحه شما
  • صادر کردن رمز ورود و ویرایش مطالب
  • قرار دادن ویدیو و عکس
  • درج لگو غرفه
  • درج تصویر بنر بالای غرفه /کاور غرفه
  • درج صفحه نظرات
  • امکان درج نظر برای غرفه
  • امکان امتياز دهی به غرفه
  • امکان ویژه کردن آگهی
  • ارائه پنل مدیر
  • امکان ارسال پیامک به مشتریان
  • ثبت و مدیریت غرفه توسط ما (با هزینه)
  • نمايش بالاتر در زمان پيشنهادهای جستجو
  • امکان درج کاتالوگ یا بروشور PDF جهت دانلود
  • پشتیبانی در ساعات اداری
  • نمایش در جایگاه ویژه صفحه اول سامانه